Ik wil advies
Storing melden

Micro-omvormers, string-omvormers of optimizers?

De verschillende soorten omvormers en de voor- en nadelen van elk type

Micro-omvormers, string-omvormers of optimizers?

Micro-omvormers of string-omvormers?

Er bestaan globaal drie soorten omvormers: De belangrijkste categorieën zijn

  • string-omvormers
  • micro-omvormers
  • een tussenvorm die gebruikt maakt van ‘power optimizers’ 

String-omvormers

Bij string-omvormers worden de panelen in serie aan elkaar gekoppeld in lange strings, en worden vervolgens de strings aan de omvormer gekoppeld. Dit is het meest voorkomende type installatie, en wordt toegepast wanneer de panelen allemaal dezelfde kant op staan gericht en er weinig last is van schaduw. Het voordeel van deze systemen is dat ze relatief simpel zijn met weinig verschillende onderdelen en daardoor een kleine kans op storingen. En als er al een storing zou zijn in de omvormer, dan is deze meestal goed bereikbaar en dus gemakkelijk om te vervangen.

string-omvormer

Micro-omvormers

Bij micro-omvormers heeft elk paneel zijn eigen omvormertje. Deze zijn allemaal direct aangesloten op de 230 V wisselstroom. Het voordeel hier is dat elk paneel zijn eigen MPP tracking heeft. Zulke systemen worden vaak toegepast bij installaties waar de panelen allemaal verschillende hellingshoeken en oriëntaties hebben, en ook bij kleine systeempjes van 3 of 4 panelen (want  string-omvormers werken pas vanaf een bepaald minimum aantal panelen). Het nadeel is dat het systeem meer onderdelen krijgt en daardoor iets storingsgevoeliger wordt. De omvormers worden zelf ook blootgesteld aan zwaardere omstandigheden (hoge temperaturen, zo vlak onder de panelen) en als ze eens kapot zouden gaan, dan is het moeilijker om ze te bereiken en te vervangen. Daar staat dan weer tegenover dat de opbrengst van ieder paneel afzonderlijk kan worden bekeken, in plaats van alleen de opbrengst van het systeem als geheel. Er bestaan verschillende merken van micro-omvormers, waarvan Enphase de bekendste is. Marktleider SMA bood enige tijd micro-omvormers aan, maar is daar weer vanaf gestapt, en een ander bekend micro-omvormer merk, Enecsys, is inmiddels failliet. Ook belangrijk: voor de krachtige SunPower panelen met hun hogere DC spanningen bestaan geen compatibele micro-omvormers.

micro-omvormers

Power optimizers

Een tussenvorm van bovenstaande categorieën wordt gevormd door systemen met zogenaamde ‘power optimizers’ in combinatie met omvormers. De bekendste producent van deze systemen is het Israëlische SolarEdge. Bij deze systemen is elk paneel uitgerust met een Optimizer, die het MPP tracken per paneel regelt, en die de gelijkstroom van het paneel omzet in een andere gelijkstroom. Vervolgens is er net als bij string-omvormers nog één centrale omvormer nodig die de gelijkstroom weer omzet naar wisselspanning. Deze systemen kunnen net als micro-omvormers worden toegepast bij installaties met panelen die allemaal verschillend gericht staan, en bij veel beschaduwing (al rijst dan weer de vraag of panelen leggen bij veel schaduw überhaupt zinvol is). Het nadeel van de grotere complexiteit van de installatie speelt hier ook nog wel, al is de meest gevoelige elektronica in de omvormer geplaatst en dus in principe eenvoudiger te bereiken. Voor SunPower panelen bestaan er ook compatibele optimizers.

optimizers

Voor- en nadelen van de verschillende type omvormers

String-omvormersMicro-omvormersPower optimizers
Wanneer gebruiken?Wanneer de panelen allemaal dezelfde kant op staan gericht en er weinig last is van schaduwWanneer de panelen op verschillende dakvlakken liggen en daardoor verschillende hellingshoeken en oriëntaties hebben, bij kleine systemen van 3 of 4 panelen, bij veel beschaduwingWanneer de panelen op verschillende dakvlakken liggen en daardoor verschillende hellingshoeken en oriëntaties hebben, bij kleine systemen van 3 of 4 panelen, bij veel beschaduwing
VoordeelRelatief simpel systeem met weinig verschillende onderdelen en daardoor een kleine kans op storingenDe opbrengst kan per afzonderlijk paneel worden afgelezenDe opbrengst kan per afzonderlijk paneel worden afgelezen
NadeelDe opbrengst kan niet per paneel worden afgelezen. Alleen de totale opbrengst is te zien.Iets storingsgevoeliger omdat het systeem meer onderdelen bevat. De omvormers worden ook blootgesteld aan hogere temperaturen, doordat ze vlak onder de panelen liggen. Mocht er iets mis zijn, zijn ze moeilijker te bereiken.Iets storingsgevoeliger omdat het systeem meer onderdelen bevat

De beste keuze voor u

Bij Zonnefabriek bieden we klanten verschillende soorten installaties aan. De juiste keuze wordt gebaseerd op de specifieke situatie van elke klant: de vorm en ligging van het dak, de aanwezigheid van schaduw, het beschikbare oppervlak etc. Uiteraard speelt ook de prijs van verschillende systemen een grote rol. Onze adviseurs houden met al deze factoren rekening om tot een passend voorstel te komen voor ieder dak.

In 2019 onderzochten we het verschil in opbrengst tussen systemen met optimizers en systemen met string-omvormers na een aantal jaar. Lees hierover verder in dit artikel

Zonnepanelengids

Overweegt u zelf zonnepanelen aan te schaffen, maar bent u eerst op zoek naar meer informatie? In deze gids vindt u antwoord op vragen als: Wat is het verschil tussen typen zonnepanelen, wat is het verschil tussen typen omvormers, hoe krijg ik inzicht in de opbrengst en kosten van zonnepanelen en wat is salderen?


Over de auteur

Natuurkundige Hessel van den Berg werkte jarenlang bij SMA, een Duitse fabrikant van omvormers en al jarenlang marktleider. Hij was daar verantwoordelijk voor technische berekeningen van zonnestroom projecten, het oplossen van technische vraagstukken en training van zonnestroom professionals in de Benelux.

Zonnefabriek vroeg hem om terug te komen naar Nederland en het 'technisch geweten' van de Zonnefabriek te worden. Tot onze grote tevredenheid ging Hessel graag op dat verzoek in.

Deskundig advies

De antwoorden op de bovenstaande vragen geven veel informatie over zonnepanelen, maar voor een volledig, deskundig advies over zonnepanelen raden wij altijd een persoonlijk adviesgesprek aan.

Advies aanvragen