Ik wil advies
Storing melden

Hoe zit het met garanties?

Er bestaan verschillende garanties voor zonnepanelen systemen. Welke schade valt waaronder en hoe gaat dat als u er aanspraak op wilt maken?

Hoe zit het met garanties?

Hoe werken de garanties op zonnepanelen?

Een installatie van zonnepanelen valt onder meerdere garanties. Er bestaan garanties voor de verschillende onderdelen van het systeem, en voor de installatie als geheel: Deze laatste heet de installatiegarantie.

Installatiegarantie

Zolang de installatiegarantie geldt, moet de verkopende partij zorgen dat enig defect aan het systeem kosteloos wordt gerepareerd. De installatiegarantie vervalt wanneer er na installatie door een andere partij wijzigingen in het systeem worden aangebracht. De meeste bedrijven geven 2 jaar installatiegarantie; de Zonnefabriek geeft sinds 2013 een installatiegarantie van 5 jaar. De installatiegarantie dekt de installatie vanaf de meterkast tot en met de zonnepanelen; de communicatie met het internet valt, vanwege de afhankelijkheid van derde partijen zoals de Internet Service Provider (ISP), expliciet buiten de installatiegarantie. Defecten die worden veroorzaakt door natuurgeweld of schade door derden, vallen buiten de installatiegarantie.

De installatiegarantie van Zonnefabriek staat vermeld in de Algemene Voorwaarden.

Product- en vermogensgaranties

De verschillende onderdelen van de installatie kennen een eigen productgarantie, die vaak langer doorloopt dan de periode van de installatiegarantie. De productgarantie wordt in het algemeen gedekt door de fabrikant van het product. Als het product defect raakt tijdens de productgarantieperiode, moet de fabrikant zorg dragen voor herstel of vervanging, tenzij het defect is veroorzaakt door natuurgeweld of schade door derden. Een consument hoeft niet direct contact op te nemen met de fabrikant, maar spreekt hiervoor de partij aan die het product aan hem/haar heeft verkocht; in ons geval dus de Zonnefabriek.

Garantie zonnepanelen

Zonnepanelen komen vaak met een productgarantie en een aparte vermogensgarantie. De productgarantie houdt in dat het product vervangen of hersteld wordt binnen de garantieperiode, wanneer er een defect is geconstateerd. De duur van de productgarantie verschilt tussen de verschillende fabrikanten, maar ook wat er precies gedaan wordt, of vergoed wordt, kan sterk verschillen. In de beste gevallen is alles gedekt en kunt u gewoon achterover leunen. Maar het kan ook voorkomen dat u bij een defect alleen een bedrag krijgt uitgekeerd ter hoogte van de ‘huidige marktwaarde’ van het (inmiddels verouderde) paneel, en dat u zelf moet opdraaien voor de demontage van het kapotte paneel, hermontage van een (nieuw aan te schaffen) paneel, en de transportkosten.

Vermogensgarantie zonnepanelen

De vermogensgarantie houdt in dat het vermogen van een paneel niet sneller achteruitgaat dan gepland. Alle panelen degraderen over hun levensduur, meestal met zo’n 0,6% per jaar. De vermogensgarantie bepaalt dat u recht hebt op vergoeding wanneer het paneel sneller degradeert dan verwacht.

Dit is wel een lastige garantie om aanspraak op te maken: Hoe bewijst u dat een paneel sneller is gedegradeerd dan gepland? Om daarachter te komen is vaak gespecialiseerde apparatuur nodig: Hoe komt u daaraan, en: wie gaat daarvoor betalen?

Verder stellen veel fabrikanten dat een achteruitgang van het vermogen als gevolg van een defect niet valt onder de vermogensgarantie, maar onder de productgarantie. Dat maakt wel een verschil: stel dat uw productgarantie 10 jaar is, en de vermogensgarantie 25 jaar. Uw paneel begint vermogen te verliezen in jaar 12. Na uitgebreid (en door uzelf  betaald) onderzoek blijkt dat de achteruitgang in het vermogen komt door een kapotte cel. Wat krijgt u dan vergoed? Helemaal niets, want de productgarantie is inmiddels verlopen..

Overzicht van product- en vermogensgaranties zonnepanelen

In onderstaande tabel vindt u een samenvatting van de garantievoorwaarden voor verschillende merken zonnepanelen die Zonnefabriek heeft geïnstalleerd. Voor de exacte voorwaarden kunt u doorklikken naar de voorwaarden van ieder merk. Staat uw merk zonnepanelen er niet bij? Neem dan contact op met onze service afdeling voor meer informatie.

N.B.: fabrikanten wijzigen regelmatig de voorwaarden. Voor de meest actuele versies van de voorwaarden kunt u het beste op de website van de fabrikant kijken.

Merk panelen

Vermogensgarantie

Productgarantie

Wat krijgt u vergoed?

SUNPOWER

Maxeon zonnepanelen geïnstalleerd door een erkende SUNPOWER installateur zoals ZONNEFABRIEK

 

Voor voorwaarden klik hier

40 jaar voor panelen geïnstalleerd vanaf 1 januari 2022

Voor panelen van vóór die datum: 25 jaar

 

Voor panelen geïnstalleerd sinds 1 juli 2017: eerste jaar 98% van het vermogen, daarna -0,25% per jaar

 

Voor panelen van vóór 1 juli 2017: Eerste 5 jaar 95% van het vermogen, daarna -0,4% per jaar

 

40 jaar voor panelen geïnstalleerd vanaf 1 januari 2022

Voor panelen van vóór die datum: 25 jaar

 

het defecte paneel wordt hetzij hersteld, hetzij vervangen door een compatibel paneel met hetzelfde of een hoger vermogen dan het defecte paneel. Ook wordt betaald: transportkosten voor de verzending van het defecte en het vervangende of herstelde paneel. Kosten m.b.t. installatie, demontage en herinstallatie van het paneel

SUNPOWER

Maxeon zonnepanelen NIET geinstalleerd door een erkende SUNPOWER installateur

 

NB: als de panelen niet zijn geregistreerd bij SunPower dan is de garantietermijn geen 40, maar 25 jaar

40 jaar of 25 jaar (zie boven)

 

Voor panelen geïnstalleerd sinds 1 juli 2017: eerste jaar 98% van het vermogen, daarna -0,25% per jaar

 

Voor panelen van vóór 1 juli 2017: Eerste 5 jaar 95% van het vermogen, daarna -0,4% per jaar

 

40 jaar of 25 jaar (zie boven)

het defecte paneel wordt hetzij hersteld, hetzij vervangen door een compatibel paneel met hetzelfde of een hoger vermogen dan het defecte paneel.

Transport en installatie worden NIET vergoed

SUNPOWER 

Performance zonnepanelen (P3)

Voor voorwaarden klik hier

25 jaar.

Eerste jaar 98% van het vermogen, daarna -0,45% per jaar

25 jaar

het defecte paneel wordt hetzij hersteld, hetzij vervangen door een compatibel paneel met hetzelfde of een hoger vermogen dan het defecte paneel.

ET Solar

 

Voor voorwaarden klik hier

25 jaar:

Eerste jaar 97%, daarna -0,65% per jaar

10 jaar: de klant moet bewijzen dat het defect vanuit het paneel komt en niet van buiten

herstelling, vervanging, of betaling van de huidige marktprijs van de module. Bij vermogensverlies kan er ook voor worden gekozen om extra panelen te sturen om het vermogen weer op peil te krijgen. Verzending van de panelen is inbegrepen.

Hanwha Q.cells G9

 

Voor voorwaarden klik hier

25 jaar:

Eerste jaar 98%, daarna -0,5% per jaar

12 jaar

herstelling, vervanging. Betaling van de inspectie en verzending van het paneel, maar niet van de installatie of demontage

Hanwha Q.cells G5

 

Voor voorwaarden klik hier

25 jaar:

Eerste jaar 98%, daarna -0,54% per jaar

12 jaar

herstelling, vervanging. Betaling van de inspectie en verzending van het paneel, maar niet van de installatie of demontage

Hanwha Q.cells G4

 

Voor voorwaarden klik hier

25 jaar:

Eerste jaar 98%, daarna -0,6% per jaar

12 jaar

herstelling, vervanging. Betaling van de inspectie en verzending van het paneel, maar niet van de installatie of demontage

Trina Solar polykristallijne panelen

 

Voor voorwaarden klik hier

25 jaar:

Eerste jaar 97,5% , daarna -0,7% per jaar.

10 jaar

herstelling, vervanging of betaling van de huidige waarde van het paneel (dus niet de aankoopprijs)

Trina Solar monokristallijne panelen

25 jaar:

Eerste jaar 97%, daarna -0,68 % per jaar

10 jaar

herstelling, vervanging of betaling van de huidige waarde van het paneel (dus niet de aankoopprijs)


Garantie Omvormers en Optimizers

In onderstaande tabel zit u een overzicht van de garantievoorwaarden van de merken die Zonnefabriek het vaakst installeert. Staat uw merk omvormer er niet bij? Neem dan contact op met onze service afdeling voor informatie.

 

Merk

productgarantie

Wat krijgt u vergoed?

SMA

 

Voor garantievoorwaarden klik hier

5 - 10 jaar.

Zonnefabriek biedt haar particuliere klanten sinds 2014 vijf jaar extra (dus totaal 10 jaar): kijk op uw koopcontract

Herstelling of vervanging van de omvormer door hetzelfde of een compatibel type. Verzending en installatie van het ruiltoestel en afhaling van het defecte toestel

SolarEdge

 

Voor garantievoorwaarden klik hier

Omvormer: 12 jaar,

Optimizer: 25 jaar

Herstelling of vervanging of creditnota t.w.v. de actuele waarde van het defecte onderdeel. Bij herstelling of vervanging zijn verzending, installatie en afhaling inbegrepen. Voorrijkosten voor het vervangen van een optimizer zijn alleen inbegrepen tijdens de installatiegarantie (eerste 5 jaar), installatiekosten zijn alleen inbegrepen in de eerste 12 jaar.

ZeverSolar

 

Voor garantievoorwaarden klik hier

5 jaar.

Herstelling of vervanging. Transportkosten zijn inbegrepen maar installatiekosten niet (deze vallen echter onder de installatiegarantie)

Garantie EV-charger (laadstation voor elektrische auto's) 

De SMA EV-charger wordt geleverd met een fabrieksgarantie van 5 jaar. De voorwaarden zijn te vinden in het algemene garantiedocument van SMA, dat u hier kunt downloaden.

Garantie Batterijen

Op batterijen geldt een productgarantie van 10 jaar tenzij vóór het einde van de 10 jaar de totale hoeveelheid energie die in totaal is op- en afgeladen boven een bepaalde drempel komt. Deze drempelwaarde is afhankelijk van de grootte van de batterij. Klik hier voor de garantievoorwaarden van BYD batterijen. SMA batterijen kennen een productgarantie van 10 jaar en een performance garantie van 12 jaar of niet minder dan 8.000 cycles. De garantievoorwaarden van SMA vindt u hier.

Montagemateriaal

Hoewel we bij de Zonnefabriek nog nooit de garantie van het montagemateriaal hebben hoeven inschakelen, vindt u in onderstaande tabel toch een overzicht van de voorwaarden van onze huismerken Schletter, SunBeam en Esdec.

Merk

Productgarantie

Wat krijgt u vergoed?

Schletter

 

Voor garantievoorwaarden klik hier

10 jaar

Vervanging of herstel van het defecte onderdeel

Esdec

 

Voor garantievoorwaarden klik hier (artikel 8 algemene voorwaarden)

20 jaar

Vervanging of herstel of creditering van een bedrag (niet hoger dan het aankoopbedrag)

SunBeam

 

Voor garantievoorwaarden klik hier

10 jaar

Vervanging of creditering van een bedrag (niet hoger dan het aankoopbedrag)

 

Communicatieproducten

Producten die worden gebruikt voor de communicatie tussen de omvormer en het internet hebben in het algemeen een garantie van 2 jaar. Het gaat hierbij om zaken als Powerline Adapters, SMA WebBox of Cluster Controller, ZeverSolar PMU of ZeverManager. Ook de Sunny Home Manager heeft een fabrieksgarantie van twee jaar. Voor de voorwaarden voor SMA producten, klik hier

Bekabeling en elektra

Voor alle overige producten die gebruikt worden in een installatie, zoals bekabeling en elektrisch schakelmateriaal, geldt dat de fabrieksgarantietermijn korter is dan de installatiegarantie die de Zonnefabriek geeft. Zonnefabriek zal eventuele defecte onderdelen kosteloos vervangen en herstellen binnen de termijn van de installatiegarantie, omdat deze onderdelen worden beschouwd als deel uitmakend van de installatie.

Faillissementen

Wat gebeurt er met uw garanties als de installateur of de fabrikant van de producten failliet gaat?

Als de Zonnefabriek failliet zou gaan, dan vervalt daarmee de installatiegarantie. U hebt echter nog wel recht op de productgaranties van de verschillende fabrikanten. Fabrikanten zullen u vragen om contact op te nemen met een andere installateur, omdat ze zelf meestal niet direct met eindklanten handelen. Zo heeft SMA een netwerk van ‘Advance Partners’ in Nederland, die kunnen optreden wanneer de eigen installateur niet meer bestaat. Zonnefabriek wordt regelmatig ingeschakeld door klanten van andere, niet meer bestaande installateurs, om te helpen om hun garantie op SMA producten in te schakelen.

Als de fabrikant van de producten failliet gaat, dan kan Zonnefabriek niet meer aan de producten komen om een vervanging of herstel onder garantie uit te voeren. Indien mogelijk zullen we alternatieve producten aanbieden om uw zonnestroom systeem draaiende te houden. Aangezien er geen fabrikant is om de kosten op te verhalen, zijn deze kosten voor uw rekening.

De beste garantie is kwaliteit

Particuliere consumenten genieten in Nederland een uitgebreide bescherming. Kijk op de website 'Consuwijzer' van de overheid voor meer details. Voor zakelijke klanten (business-to-business) zijn de regels weer anders.

Tenslotte nog even dit: De beste garantie is er één die je niet hoeft te gebruiken. Méér dan een degelijke garantievoorwaarde is een degelijk product de beste garantie die u kunt hebben. Met onze lange ervaring in de wereld van de zonnepanelen hebben wij inmiddels een goed beeld van wat wel en niet blijft werken op de lange termijn. Dit heeft ons gebracht tot de keuze voor de merken die wij in ons assortiment voeren.

Overige vragen in deze categorie

Deskundig advies

De antwoorden op de bovenstaande vragen geven veel informatie over zonnepanelen, maar voor een volledig, deskundig advies over zonnepanelen raden wij altijd een persoonlijk adviesgesprek aan.

Advies aanvragen