Ik wil advies
Storing melden

BTW teruggave zonnepanelen

Alles over de BTW teruggave bij zonnepanelen

BTW teruggave zonnepanelen

Wie een zonnepanelen systeem laat installeren, kan de 21% BTW die op de installatie is betaald, terugkrijgen van de belastingdienst. We leggen graag uit hoe de BTW teruggave over zonnepanelen werkt.
Waarom hebt u recht op teruggave van de BTW op zonnepanelen?
  • Iedereen die spullen verkoopt aan anderen, is in feite ondernemer, net zoals een bakker die geld investeert in een oven, en de oven gebruikt voor het bakken van brood dat hij vervolgens aan anderen verkoopt.
  • Voor het brood dat de bakker aan anderen verkoopt, moet hij BTW rekenen, en deze BTW moet hij jaarlijks aan de belastingdienst afdragen.
  • Aan de andere kant mag de bakker de BTW die hij heeft betaald over de spullen die hij nodig had voor zijn onderneming, zoals bijvoorbeeld de oven, terugvragen van de belasting. De bakker meldt het totaal van zijn BTW afdracht en teruggave in zijn BTW aangifte.
  • Voor iemand die zonnepanelen heeft laten installeren werkt het net zo. Met de zonnepanelen wordt een product gemaakt (namelijk elektrische stroom), en dat product wordt aan anderen verkocht (namelijk aan de energieleverancier). Een deel van de stroom wordt weliswaar meteen in huis opgemaakt, maar er blijft meestal een gedeelte over dat aan het stroomnet wordt teruggeleverd, en waarvoor u een vergoeding krijgt. De vergoeding is het bedrag dat door de energieleverancier wordt afgetrokken van uw stroomrekening.
  • Daarom wordt iemand die zonnepanelen heeft, gezien als ondernemer. Als ondernemer moet u in principe BTW afdragen over de stroom die u aan het net levert, en tegelijk mag u de BTW die u heeft betaald over de zonnepanelen, terugvragen van de belastingdienst.

Hoe werkt de BTW-teruggave over zonnepanelen in de praktijk?

Als u als ondernemer wilt worden aangemerkt, en daarmee recht wilt hebben op 21% BTW teruggave over uw investering in zonnepanelen, moet u een BTW-nummer aanvragen bij de belastingdienst. Dit BTW-nummer hebt u nodig om uw BTW-aangifte te kunnen doen. In uw aangifte moet u aangeven hoeveel BTW u heeft ontvangen van uw ‘klant’, en hoeveel BTW u heeft betaald over uw investering.

Dat laatste is nogal makkelijk: Dat is de 21% BTW over uw zonnepanelen installatie. Maar hoeveel BTW u heeft ontvangen van uw ‘klant’ (de energieleverancier) hangt af van hoeveel stroom u heeft ‘verkocht’. En om precies bij te houden hoeveel kWh aan stroom u in een jaar heeft teruggeleverd en hoeveel de BTW daarover precies bedroeg, is wel een beetje gedoe. Ook voor de belastingdienst is het een gedoe om dat allemaal te controleren.

Daarom heeft de belastingdienst een simpele regel gemaakt: Ze schatten het bedrag dat u aan BTW zou hebben ontvangen op basis van het vermogen van uw zonnepanelen. Hoe meer vermogen u aan zonnepanelen op uw dak hebt liggen, des te groter zou het bedrag zijn dat u aan BTW zou hebben ontvangen. Deze schatting noemen ze het ‘forfait’, en het bedraagt meestal slechts enkele tientjes. Voor systemen waarbij de zonnepanelen òp het dak liggen (en niet ìn het dak, zoals bij zogenaamde in-dak-systemen) berekenen ze het forfait als volgt:

Opwekvermogen in Wattpiek                                                                  

Forfait

0 – 1000

€20

1001 – 2000

€40

2001 – 3000

€60

3001 – 4000

€80

4001 – 5000

€100

5001 - 6000

€120

6001 - 7000

€140

7001 - 8000

€160

8001 - 9000

€180

9001 - 10.000

€200

In principe zou u elk jaar dat u stroom produceert met uw zonnepanelen een BTW-aangifte moeten doen, en dat forfait aan de belastingdienst moeten betalen. Maar de voor  belastingdienst wegen de extra administratieve lasten niet op tegen het bedrag wat ze zouden ontvangen, en daarom bestaat er de ‘KleineOndernemersRegeling’, kortweg KOR. Volgens de KOR hoeft u geen BTW-aangifte te doen als het bedrag dat u aan BTW zou moeten betalen (in ons geval: het forfait), te laag is. Daarom doet u alleen in het eerste jaar na de installatie van de zonnepanelen één keer een BTW-aangifte, zodat u de 21% over de aanschaf terugkrijgt minus het forfait. Voor de jaren daarna bent u van de BTW-aangifte vrijgesteld.

Welke stappen moet u zetten om de BTW op zonnepanelen terug te krijgen?

Als eerste moet u een BTW-nummer aanvragen bij de belastingdienst. Als u al een BTW-nummer heeft omdat u al ondernemer bent, en uw partner niet, dan is het soms handiger om de installatie op naam van uw partner te zetten. Uw partner kan dan een BTW-nummer aanvragen. In dat geval moet ook de naam van uw partner op het contract met de energieleverancier staan.

Op de site van de belastingdienst kunt u een formulier invullen waarmee u alles voor de BTW teruggave over zonnepanelen in orde maakt. U kunt er echter ook voor kiezen om het administratieve werk uit te besteden: Hiervoor is Zonnefabriek een overeenkomst aangegaan met BTW-specialist zonnepanelenbtw.nl. Voor slechts €50 nemen zij u al het werk uit handen. Vraag uw adviseur om meer details.

In welke gevallen werkt de BTW teruggave over zonnepanelen iets anders?

Er is een aantal gevallen waarbij de teruggave iets anders werkt. We geven hier een opsomming:

1. De installatie kost meer dan € 11.900 ex BTW

De belastingdienst geeft een vrijstelling voor de BTW-aangifte mits het totale BTW bedrag dat u heeft ontvangen niet groter is dan € 2500. Als u méér dan dat bedrag terug vraagt, dan verlangt de belastingdienst dat u nog 4 jaar langer een BTW-aangifte blijft doen als u de BTW-aftrek op de zonnepanelen volledig wilt behouden.

Aangezien de BTW 21% bedraagt, betekent dit dat de BTW alleen € 2500 of méér is, wanneer de totale aanschafkosten exclusief BTW groter zijn dan € 11.900. Als u dus meer dan € 11.900 ex BTW voor uw zonnepanelen heeft betaald, dan moet u 5 jaar lang elk jaar een BTW-aangifte doen.

In het eerste jaar heeft u recht op een teruggave van de BTW over de aanschaf van uw zonnepanelen, minus het forfait. In de 4 jaren daarna betaalt u elk jaar nog steeds dat forfait. Daarna kunt u alsnog verzoeken om toepassing van de KOR zodat u van BTW-aangiftes bent vrijgesteld.

wanneer de kosten van de installatie groter zijn dan €11.900, dan is de BTW €2.500 of hoger

wanneer de kosten van de installatie groter zijn dan €11.900, dan is de BTW €2.500 of hoger

2. Uw zonnepanelen zijn gelegd als een ‘in-dak systeem’ en niet op het dak: Hiervoor gelden andere tarieven

in-dak-systeem

Een in-dak systeem met zonnepanelen die in het dak zijn geïntegreerd, heeft een dubbele functie: De panelen zijn zowel dakbedekking als maker van stroom. Aangezien alleen het maken van stroom valt onder de teruggave van de BTW, krijgt u niet de BTW op de totale investeringskosten terug. De belastingdienst heeft bepaald dat u voor dergelijke systemen slechts 1/3 deel van de BTW over uw investering in zonnepanelen mag terugvragen.

Ook is de berekening van het forfait anders bij in-dak systemen. Hier vindt u een tabel met de bedragen.

Opwekvermogen in Wattpiek                                                                  

Forfait

0 – 1000

€5

1001 – 2000

€10

2001 – 3000

€20

3001 – 4000

€30

4001 – 5000

€40

5001 - 6000

€50

6001 - 7000

€60

7001 - 8000

€70

8001 - 9000

€80

9001 - 10.000

€90

3. Uw systeem is groter dan 10 kWp (kiloWatt-piek)

Als u een systeem heeft van méér dan 10 kWp, dan mag u het forfait niet gebruiken. Dan moet u daadwerkelijk bijhouden hoeveel kWh u aan uw energiebedrijf heeft ‘verkocht’ en hoeveel de BTW daarover bedroeg. U kunt op de slimme meter van de netbeheerder uitlezen om hoeveel kWh het precies gaat.

4. U heeft al een BTW-nummer

Als u al ondernemer bent, en dus al een BTW-nummer heeft, dan zou u de BTW-aangifte voor de zonnepanelen tegelijk met uw gewone BTW-aangifte moeten doen. Als uw totale omzet onder de €20.000 blijft, dan mag u nog gebruik maken van de KOR.

Als u samenwoont met een partner die nog géén eigen BTW-nummer heeft, is het vaak verstandiger om de zonnepanelen op naam van uw partner te zetten. In dat geval kunt u wel weer de ‘gewone’ procedure volgen voor de BTW teruggave over zonnepanelen.

5. Het gaat om een uitbreiding van een bestaand zonnepanelen systeem

Als u ‘meedoet’ aan de KOR, dan geldt dat voor een periode van minstens 3 jaar. Dat betekent dat u in deze periode niet opnieuw BTW kunt terugvragen voor een nieuw zonnepanelen systeem, of voor een uitbreiding van een bestaand systeem. Pas na drie jaar kunt u zich afmelden voor de KOR en dan opnieuw een BTW-aangifte doen.

Om u af te melden van de KOR, moet u een afmeldformulier invullen. Ook deze vindt u op de site van de belastingdienst.

Voor meer informatie over al deze special gevallen verwijzen we u ook graag naar zonnepanelenbtw.nl.